Детска школа


Основна част от работата на екипа хореографи е работата с деца.

Детската школа към ансамбъла създава танцьори на възраст между 5 и 16 години с високи изпълнителски качества, които намират добра възможност за реализация в детския състав, а в последствие в Представителния фолклорен ансамбъл и професионалнaтa танцовa формация.