По желание на клиента


Обхваща дейността на състава, свързана с участието му в частни партита, юбилеи, презентации, представяне на нови продукти, откриване на обекти, семинари, конгреси, изложения, панаири, промоции на албуми на изпълнители и др., за които може да разработва специални програми в зависимост от случая.