Камерни участия


Най-голямото разнообразие от форми и видове изяви е при камерните участия, което се обуславя от различните места и поводи за тяхното провеждане.

Могат да бъдат представяни различни програми:
  • Фолклорна програма – образци от различните етнографски области на България. Може да включва автентичен, оброботен фолклор, различни обреди и ритуали и да се представя както съвместно от танцьори,певици и оркестър, така и от всяко звено поотделно.
  • Вариететна програма – включва хореографии на джаз музика, класика, латино, стандарт, поп, както и такива с етноелементи.
  • Балканско кабаре – изградена върху основата на музиката и танците на балканските народи, включваща буфо, актьорска игра, скечове и анимация с гостите.
  • Смесена програма – може да бъде изградена като съвкупност от фолклор, вариете, латино, класика, танци на различните народи – испански, грузински, африкански, руско-цигански, турски, гръцки, сръбски, ирландски, украински, румънски, руски, молдавско-цигански, индийски и други танци.