Концертна дейност


Концертната дейност е свързана с представяне на всички изпълнители от ансамбъла.

В концертите могат да бъдат включени от детските игри, песни и танци на най-малките изпълнители 4-5 годишни до бравурните изпълнения на професионалната формация.