Нови разработки


Значително разширеният изпълнителски състав налага и нуждата от много нови произведения за различните групи.

Творческият екип разработва нов репертоар включващ от адаптацията на детската приказка през танцовата сюита на ансамбъла до екзотичните танци от новия спектакъл на професионалната формация. Уникалните режисьорски и хореографски решения, съпроводени с нови декори, костюми, сценично осветление и ефекти, са основните предпоставки следващата ни среща да ви предложи нови неповторими емоции.